Sverdrups vei

Tilbygg, fasadeendring og bruksendring av eldre bolig

Rosenborg gate

Bruksendring av loft og inntegning av brannstige på Møllenberg, Trondheim

Ranheimsvegen

Nytt inngangsparti og utvidelse av terrasse på eksisterende bolig

Prestmovegen

Kunde ønsket og se muligheter for utnyttelse av tomt

Mellomvegen

Tilbygg og totalrenovering av eldre enebolig på Stjørdal

Lundhøgda

Påbygg og tilbygg på eksisterende bolig på Heimdal, Trondheim