Julianus Holms veg

Tegning av kontor, treningssenter og skolelokaler i eksisterende bygning på Lade